Xây dựng cổng thông tin

Giới thiệu hệ thống.

Hướng tới những đối tượng còn hạn chế trong việc tìm kiếm thông tin như người cao tuổi, hệ thống của chúng tôi giúp có thể định vị và thống báo những địa điểm du lịch, những cửa hàng tới những đối tượng này khi đang di chuyển trên đường qua smartphone.
Cực kỳ hữu ích cho những chuyến du lịch, hoặc đi tới những nơi chưa hoặc ít cơ hội đi tới.
Dữ liệu thông tin về địa điểm du lịch, cửa hàng, quán ăn của chúng tôi được bổ sung và cập nhật liên tục trên website.
Dựa vào định vị GPS, hệ thống sẽ có những thông báo, gợi ý phù hợp nhất gần với nơi bạn đang di chuyển, theo các sở thích, địa điểm bạn quan tâm được đăng ký trước đó.

Chức năng cơ bản của hệ thống.

Phiên bản trên điện thoại:

  • Hiện thị các địa điểm, cửa hàng phù hợp theo các kênh mà bạn đăng ký, từ vị trí hiện tại của bạn.
  • Vẽ tuyến đường từ nơi bạn đứng tới địa điểm đó..
  • Có thể xem thêm thông tin chi tiết về địa điểm đó, các đường dẫn Facebook,…
  • Tùy vào thiết lập, có thể gửi email thống báo về vị trí và tuyến đường hiện tại tới người giám hộ..

Phiên bản trên web:

  • Quản lý dữ liệu các kênh thông tin (địa điểm du lịch, cửa hàng, quán ăn,…).
  • Quản lý dữ liệu liên quan như: thông tin di chuyển tới vị trí mong muốn, các tuyến xe bus gần đó, thời gian xe bus, điểm đón và điểm xuống xe; cũng như các thông tin liên kết, sự kiện, nhận xét của các người dùng khác.
  • Có thể đăng ký hoặc thay đổi thiết bị để thông báo tới người quản lý và người dùng thường.