Hệ thống quản lý kĩ thuật viên

Ứng dụng CNTT vào quản lý hồ sơ kỹ thuật viên.

Nhược điểm của hệ thống cũ:

 • Hiện tại đang quản lý thông tin công việc bằng Excel; tuy nhiên, tồn tại một số nhược điểm như không thể thay đổi thông tin ngay lập tức hay bị sai format và công thức tính.
 • Không thể thay đổi lập tức thông tin kỹ thuật viên.
 • Dữ liệu quản lý không lưu trong database, dẫn đến không thống nhất dữ liệu.
 • Định dạng kết xuất ra CV theo template hạn chế, khó thay đổi.

Hiểu rõ những khó khăn đó, công ty chúng tôi đã thiết kế hệ thống phần mềm để quản lý hồ sơ kỹ thuật viên, giúp cho cả kỹ thuật viên lẫn người quản lý có thể đơn giản sử dụng, quản lý thông tin và nguồn lực một cách dễ dàng, gồm các tiện ích:

 • Quản lý thông tin cơ bản nhân viên.
 • Có thể import dữ liệu từ máy chấm vân tay vào hệ thống.
 • Hoặc nhân viên có thể nhập công số trên phần mềm, và cấp trên xét duyệt.
 • Cho phép quản lý có thể theo dõi CV của các nhân viên, từ đó dễ dàng bố trí nhân sự cho phù hợp.
 • Nhân viên có thể thay đổi thông tin cá nhân cơ bản, cũng như các kỹ năng của mình, sau đó có thể export CV theo các template lựa chọn.
 • Các thao tác có thể thực hiện được mọi lúc, mọi nơi vì dùng trình duyệt Web.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu về thông tin công việc, hướng tới tính đồng nhất của format cũng như tính tức thời của thông tin.