Project

Hệ thống quản lý kĩ thuật viên

Hệ thống quản lý kĩ thuật viên

read more

Bảo vệ người già từ xa

Thu thập dữ liệu từ các cảm ứng, khi phát hiện dị thường thì tự động quay phim, gửi mail và gọi điện đến người bảo hộ

read more

Xây dựng cổng thông tin

Hệ thống định vị và thống báo những địa điểm du lịch, những cửa hàng tới người sử dụng khi đang di chuyển trên đường qua smartphone.

read more

Hệ thống quản lý kho, hệ thống quản lý bán hàng

Chức năng quản lý kho: bao gồm các chức năng hỗ trợ việc đặt hàng, nhập hàng, chuyển kho và kiểm kê một cách đơn giản, hiệu quả.

read more